เกี่ยวกับเรา

VISION

DTX เกิดจากความร่วมมือของ 2 บริษัท คือ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DITTO) และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG) บริษัท DITTO เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิทัล มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 10 ปี บริษัท TEAMG เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และ ให้คำปรึกษางานวิศวกรรมและการก่อสร้างมามากกว่า 40 ปี


DTX จึงเป็นการรวมตัวกันเพื่อนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทั้งสองบริษัทมาผสมผสานนำเสนอการให้บริการในทางธุรกิจใหม่ๆ เป็นมิติใหม่ของการทำงานในรูปแบบ Digital

ditto
TEAM GROUP
ภาพวันแถลงเปิดตัวบริษัท DTX วันที่ 7 ธันวาคม 2565

(เรียงจากซ้ายไปขวา)

 • นายฐกร รัตนกมลพร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด

 • ดร.อภิชาติ สระมูล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

DIGITAL TWIN
/ BIM

DTX ให้บริการการนำเทคโนโลยี Digital Twin มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กร

ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางกายภาพ คน หรือเงิน เราให้บริการสร้าง Digital Twin โดยนำเอาเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) หรือ โมเดลสามมิติที่มีข้อมูลประกอบอยู่ในตัว เป็น Database จำนวนมาก มาเชื่อมโยงอุปกรณ์ IOT ที่หลากหลายเพื่อนำมาแสดงใน Dashboard สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญให้ผู้บริหาร รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยี GIS มาปรับใช้เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการทำงาน


ด้วยการให้บริการ Digital Twin ของ DTX ทำให้ผู้บริหารหรือเจ้าของทรัพย์สินสามารถติดตามสถานะ และตรวจสอบสภาพทรัพย์สินได้ทุกขั้นตอน ช่วยในการบริหารจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

MISSION

DTX มีพันธกิจในด้านการบริหารข้อมูลของสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ 5 ประการ

 1. 1. Develop Data Sources

  ข้อมูลต้นทางที่ถูกต้องจากอุปกรณ์ IOT แบบก่อสร้างที่ถูกต้องจาก BIM Model สร้างต้นทางข้อมูลที่ถูกต้องนำไปใช้ต่อเนื่อง

 2. 2. Nurture Data Accuracy

  การนำเข้าข้อมูลจากต้นทางทางเดียว ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ สร้างความแม่นยำ ถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล

 3. 3. Analytical Innovations

  การคิดค้นวิธีใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหาแง่มุมใหม่ เพื่อให้เห็นสิ่งใหม่ นำไปสู่โอกาสในธุรกิจใหม่

 4. 4. Professional Excellence

  ความเป็นมืออาชีพ ใส่ใจกับความสำเร็จของลูกค้า

 5. 5. User Inclusivity

  การนำเอาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปสร้างประโยชน์โดยรวมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

Asset Activator

ใน เดือน ธันวาคม 2022 . DTX ได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท Asset Activator ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้าน Digital Twin ที่มีความสามารถในเรื่องการใช้ Digital Twin และ BIM ต่อยอดการให้บริการและขยายตลาดไปในกลุ่มอาคารสำนักงาน อาคาร Mixed-use โรงแรม และ Infrastructure ภายในประเทศ

เว็บไซต์มีการเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว