DTX Industrial Park Twin

DTX Industrial Park Twin

บูรณาการและเชื่อมโยงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ที่ดูแลเรื่องการใช้น้ำ ไปจนถึงการเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง ERP

ติดตามการทำงานและสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปัญหาเล็กอย่างแสงสว่างไม่ทำงานจนถึงปัญหาใหญ่อย่างกรณีฉุกเฉินของผู้เช่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

 

เพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกัน ตรวจสอบ รายงานและติดตามการดำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมผ่านหน้าจอแสดงผล (Dashboard) ที่รวมข้อมูลต่างๆไว้ด้วยกัน เข้าใช้งานได้ทั้งผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม ผู้เช่าและนักลงทุน

 

DTX Industrial Park Twin เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ESG ให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมและผู้เช่าพื้นที่บูรณาการการดำเนินงานและข้อมูลปัจจุบันในทุกๆส่วนในนิคมอุตสาหกรรมไว้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว เพื่อให้ทุกส่วนงานใช้ในการทำงานอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

BENEFIT

ด้านการบริหาร

รวบรวมข้อมูลทุกชนิดไว้ที่เดียว อย่างถูกต้อง แม่นยำ วิเคราะห์ และนำเสนอใน Dashboard สำหรับผู้บริหาร

ด้านความปลอดภัย

มอนิเตอร์ความเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว

ด้านการเงิน

ใช้ประโยชน์ทรัพยากร คน เงิน พลังงาน และอื่นๆ อย่างคุ้มค่า ลดเวลาและแรงงานในการทำงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ช่วยในการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปล่อยของเสียในอาคาร ให้อยู่ในค่ามาตรฐานอยู่ตลอดเวลา ติดตามประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้น้ำเพื่อนำไปสู่การประหยัดพลังงานและน้ำ

Integrate Everything Accurate Every time Unify Everyone

BRIDGING YOUR DIGITAL & PHYSICAL WORLD

เว็บไซต์มีการเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว